ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ , ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ 
Gurdwara Sikh Sangat serves as a religious gathering place for Sikhs of the Dallas-Ft. WoGuru Granth Sahibrth area.
We appreciate your tax-deductible donations for the programs and maintenance of the Gurudwara- please support us by clicking on the Donate page and see the various options for payments. 

Our Sunday Kirtan Diwan has been restarted from 10:45 am – 12:30 pm, while continuing to keep the safety of our Sangat in accordance with Federal/State/Local and CDC Guidelines. This program is also live-streamed on our facebook page.

Langar (communal vegetarian meal) is also available after the Kirtan Diwan on most Sundays.

Details on special programs, as well as any updates, are sent to our email list – please signup here. 


CoronaVirus (COVID-19) Update:

Please note the following precautions must be followed during this period to maintain everyone’s health and safety:

1) Face Mask is required to be worn inside at all times: A face mask is required for everyone. Please bring your own face mask or use an alternative such as a handkerchief (Rumal) to cover your face. The Gurudwara will only have minimum masks on hand for emergency use only.

2) 6-foot distance markings have been placed in the Diwan hall. Please maintain a 6-foot distance from others outside of your immediate family (those in same household). Use these marks for sitting inside the Diwan hall.  Note that hand sanitizer will be placed throughout the Gurdwara.

3) Parshad will be served during the kirtan. Volunteers must properly wash their hands before serving and we will make sure to provide latex gloves/serving utensils for added safety.

4)  We recommend that elderly, small children, and those with weakened immune systems not attend Sunday Diwan for their own safety.  This is in effort to maintain the health and safety of the sangat. If you feel like or have a fever, cough, headache, or other symptoms, please stay home.


ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਯੁਲਿਸ ਵਿਖੇ C.D.C ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ  ਸਵੇਰੇ 10:45 ਵਜੇ ਤੋਂ ‪12:‬15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ.

1) ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ  ਲਈ ਫੇਸਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜੀ.( ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਮਾਸਕ ਹੋਣਗੇ).

2) ਦੀਵਾਨ ਵਿਚ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੋ ਜੀ।

3) ਕੀਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਏ ਜਾਣਗੇ. ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਲਈ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਲੈਟੇਕਸ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

4) ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ, ਜਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੋ (ਬੁਖਾਰ, ਖਾਂਸੀ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਰਹੋ).


Kirtan at the Gurdwara can be watched Live on our facebook page.

The spirit of Sikhi stays alive: Food distribution, in partnership with Tarrant Area Food Bank, to needy families by volunteers every first Wednesday of the month, with full CDC precautions. See details here for our monthly seva.

We are thankful to all the volunteers who help us package and distribute food monthly. This group from Carroll ISD volunteered on May 5, 2021.


Our History: As the Sikh community in the North Texas area grew, a need was felt to create a congregation place for Sikhs in the Western part of the metroplex – leading to the opening of the Gurdwara Sikh Sangat in October 2000. The Sangat (congregation) of the Gurdwara Sahib grew rapidly as the congregation members and their families strove to realize their rich faith and culture – leading to the construction of a new, larger building in 2017.

Sikhs practice Sikhism, which is a relatively young religion founded in the 1400s. The religion is based on the key concepts of the oneness of God and equality for all.  There are about 20 million Sikhs worldwide, ranking the faith as the world’s fifth largest religion. Sikhs follow the teachings of their ten Gurus through their holy book and Living Guru, Sri Guru Granth Sahib. Sikhism preaches a message of devotion to God, truthful living, and goodwill to all mankind.

People from all social and religious backgrounds are welcome to attend any of our events.

Your donations for new programs and the maintenance of the Gurudwara are welcome, and are tax-deductible. Please send the check made out to “Gurudwara Sikh Sangat”. If interested in paying by credit card, please use the secure Paypal link below (no account needed) – Thank you for your dasvandh“!


Chardi Kala and Thank you for your support!